Teollisuuden uutiset

Kansallisen radio- ja televisiohallinnon turvallisuussiirron turvallisuusosasto järjesti Pekingissä 7. elokuuta symposiumin keskustellakseen Kiinan radio- ja televisiotoimiston suosituksista maanpäällisen digitaalitelevision 700 MHz: n taajuuskaistan muuttoliikkeen edistämiseksi. Kokouksessa tutkittiin työideoita yhteistyömenetelmistä, suunnitelman valmistelusta, laitteiden tarjoamisesta, valvonnasta ja hyväksymisestä jne., Ja päätettiin, että Kiinan radion ja television tulisi edelleen parantaa asiaankuuluvia työsuosituksia keskustelun tilanteen ja kahden maakunnan todellisten olosuhteiden perusteella. ja edistää täytäntöönpanoa mahdollisimman pian.


Lähetysaika: 14-20-20